Χ. Βάφας
Συμπλήρωμα Ἀριθμητικῆς μετεῤῥυθμημένον (Βάφα)
-
-
Αθήνα 1848
1 τόμος, σ. 150, 20 χ 13 cm
-
Φ. Καραμπίνου - Κ. Βάφα
ελληνικά

Συμπλήρωμα Ἀριθμητικῆς. Πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητευόντων εἰς τὰ γυμνάσια ὑπὸ Χ. Βάφα. Κατὰ πάντα σχεδὸν μετεῤῥυθμημένον ἐκδίδεται τὸ δεύτερον. Ἀθήνησι τύποις Φ. Καραμπίνου και Κ. Βάφα 1848.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm