Σ. Μανάρης
Στοιχεῖα Ἀριθμητικῆς θεωρητικῆς (Μανάρη)
-
-
Αθήνα 1869
1 τόμος, σ. 172, 20 χ 13 cm
-
Λόγιος Ερμής
ελληνικά

Στοιχεῖα Ἀριθμητικῆς θεωρητικῆς καὶ πρακτικῆς. Ὑπὸ Σ. Μανάρη Καθηγητού τῶν Μαθηματ. παρᾶ τῇ ἐν Ἰωαννίνοις Ζωσιμαίᾳ Σχολῇ. Ἔκδοσις Τρίτη. Ἀθήναι ἐκ τῆς τυπογραφίας ὁ «Λόγιος Ἑρμής» 1869.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm