Γ. Ζώχιος
Στοιχεῖα Ἄλγεβρας (Ζωχίου)
-
-
Αθήνα 1854
1 τόμος, σ. 288, 19 χ 12 cm
-
Χ. Ν. Φιλαδελφέως
ελληνικά

Στοιχεῖα Ἄλγεβρας ὑπὸ τοῦ Ἀντιπλοιάρχου Γ. Ζωχίου. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τοῦ τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως 1854.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm