Λεγένδρος [ Adrien-Marie Legendre]
Λεγένδρου Στοιχεῖα γεωμετρίας
-
Γ. Ζώχιος
Αθήνα 1862
1 τόμος, σ. 298, 19.5 χ 12.5 cm
-
Χ. Ν. Φιλαδελφέως
ελληνικά

Λεγένδρου Στοιχεῖα γεωμετρίας. Μεταφρασθέντα ὑπὸ τοῦ Ἀντιπλοιάρχου Γ. Ζωχίου. Ἔκδοσις Δευτέρα. Ἀθήνησι τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως 1862.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm