Δημήτριος Παναγιωτάδης Γοβδελάς
Στοιχεῖα Ἀριθμητικῆς (Γοβδελά)
-
-
Ιάσιο 1818
1 τόμος, σ. 357, 19.5 x 11 cm
-
Ελληνική Τυπογραφία
ελληνικά

Δημητρίου Παναγιωτάδου τοῦ Γοβδελᾶ Δόκτωρος καὶ Καθηγητοῦ τῶν Ἐλευθερίων Τεχνῶν καὶ τῆς Φιλοσοφίας. Στοιχεῖα Ἀριθμητικῆς. Ὁδοῦ Μαθηματικῆς μέρος πρῶτον. Τύποις τῆς ἐν Ἰασίῳ Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ᾳωιή. 1818.