Δημήτριος Παναγιωτάδης Γοβδελάς
Στοιχεῖα Ἀριθμητικῆς (Γοβδελά)
-
-
Ιάσιο 1818
1 τόμος, σ. 357, 19.5 x 11 cm
-
Ελληνική Τυπογραφία
ελληνικά

Δημητρίου Παναγιωτάδου τοῦ Γοβδελᾶ Δόκτωρος καὶ Καθηγητοῦ τῶν Ἐλευθερίων Τεχνῶν καὶ τῆς Φιλοσοφίας. Στοιχεῖα Ἀριθμητικῆς. Ὁδοῦ Μαθηματικῆς μέρος πρῶτον. Τύποις τῆς ἐν Ἰασίῳ Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ᾳωιή. 1818.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm