Δημήτριος Δάρβαρης
Σοφίας Ἀπάνθισμα
Γεώργιου Γεράκη
-
Αθήνα 1873
1 τόμος, σ. 149, 17 x 10 cm
Πέτρος Ν. Δάρβαρης
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Δημητρίου Ν. Δαρβάρεως, Σοφίας Ἀπάνθισμα, ἀναθεωρηθὲν ὑπὸ Γεωργίου Γεράκη. Βιβλιοθήκη τοῦ πρὸς διάδοσιν τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων συλλόγου. Αρ. 14. Δαπάνῃ τοῦ Αοἰδίμου Πέτρου Ν. Δαρβάρεως, Ἀθήνησι τύποις Ανδρέου Κορομηλᾶ 1873.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm