Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος
Μαθήματα διὰ τοὺς παίδας, τ. 3ος
-
-
Οδησσός 1830
τόμος 3ος, σ. 378, 22.5 x 12 cm
-
Ελλήνων Εμπόρων Σχολείο
ελληνικά

Μαθήματα διὰ τοὺς παίδας. Συνερανισθέντα ὑπὸ Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου. Τόμος τρίτος. Περίοδος Τρίτη. Ἐν Ὀδησσῷ, ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ τῶν Ἑλλήνων Ἐμπόρων Σχολείου, 1830.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm