Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος
Μαθήματα διὰ τοὺς παίδας, τ. 2ος
-
-
Οδησσός 1830
τόμος 2ος, σ. 310, 22.5 x 12 cm
-
Ελλήνων Εμπόρων Σχολείο
ελληνικά

Μαθήματα διὰ τοὺς παίδας. Συνερανισθέντα ὑπὸ Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου. Τόμος δεύτερος. Περίοδος Δευτέρα. Ἐν Ὀδησσῷ, ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ τῶν Ἑλλήνων Ἐμπόρων Σχολείου, 1830.