Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος
Μαθήματα διὰ τοὺς παίδας, τ. 1ος
-
-
Οδησσός 1830
τόμος 1ος, σ. 356, 22.5 x 12.5 cm
-
Ελλήνων Εμπόρων Σχολείο
ελληνικά

Μαθήματα διὰ τοὺς παίδας. Συνερανισθέντα ὑπὸ Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου. Τόμος πρῶτος. Περίοδος πρώτη. Ἐν Ὀδησσῷ, ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ τῶν Ἑλλήνων Ἐμπόρων Σχολείου, 1830.