Κωνσταντίνος Οικονόμου
Περὶ τῆς Γνησίας Προφορᾶς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης
-
-
Αγία Πετρούπολη 1830
1 τόμος, σ. 814, 21 χ 12 cm
Αυτάδελφοι Ζωσιμάδες
-
ελληνικά

Περὶ τῆς Γνησίας Προφορᾶς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης Βιβλίον. Συνταχθὲν ὑπὸ τοῦ Οἰκονόμου Κωνσταντίνου πρεσβυτέρου, τοῦ ἐξ Οἰκονόμων γενεαλογουμένου. Ἐτυπώθη δαπάνῃ τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ζωσιμάδων. Ἐν Πετρουπόλει. ΑΙΩΛ. Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ ἐπὶ τῆς Δημοσίου Παιδεύσεως Ὑπουργείου.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm