Νασσίρ Εδδινός [Nassir - Eddin] - Ουλούγ Μπέη
Δύο πίνακες γεωγραφικοί
Δημήτριος Αλεξανδρίδης
-
Βιέννη 1807
1 τόμος, σ. 65, 20 χ 12 cm
-
Αντωνίου Σχμιδίου
αραβικά - ελληνικά

Δύο πίνακες γεωγραφικοί ὁ μὲν Νασσίρ Εδδινού Πέρσου, ὁ δὲ Ουλούγ Μπέι Τατάρου. Ἐπιμελείᾳ καὶ σπουδῇ Δημητρίου Αλεξανδρίδου ἰατροῦ, τοῦ ἐκ Τυρνάβου τῆς Θετταλίας. Κατὰ τὴν ἐν Ὀξωνίᾳ ἔκδοσιν τοῦ σοφοῦ Γραυίου. Ἐκ τῆς τυπογραφίας Αντωνίου Σχμιδίου. 1807.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm