-
Νέα μεθοδικὴ γεωγραφία, τ. 1ος
-
Μ. Παλαιολόγος - Δ. Θεμελιάδης
Οδησσός 1832
τόμος 1ος, σ. 74, 13 x 10 cm
-
Ελλήνων Εμπόρων Σχολείο
ελληνικά

Νέα μεθοδικὴ γεωγραφία, ἐκ τοῦ γαλλικοῦ μεταφρασθεῖσα ὑπὸ Μ. Παλαιολόγου καὶ Δ. Θεμελιάδου, εἰς χρῆσιν τοῦ τῶν Ὀδησσινῶν Ἑλλήνων Ἐμπόρων σχολείου. Ἐν Ὀδησσῷ, Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ τῶν Ἑλλήνων Ἐμπόρων Σχολείου 1832.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm