Κωνσταντίνος Κοντόγονος
Ἐπιτομὴ Ἑλληνικῆς Μυθολογίας
-
-
Αθήνα 1852
1 τόμος, σ. 188, 20.5 χ 13 cm
Ανδρέας Κορομηλάς
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Ἐπιτομὴ Ἑλληνικῆς Μυθολογίας ἐκ διαφόρων ἐρανισθεῖσα ὑπὸ Κωνσταντίνου Κοντογόνου, Καθηγητοῦ. Τὸ τέταρτον νῦν ἀναθεωρηθεῖσα καὶ διορθωθεῖσα ὑπὸ τοῦ συγγραφέως, ἐκδίδεται δαπάνῃ Ανδρέου Κορομηλᾶ. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τῆς τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλᾶ 1852.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm