-
Βίβλος Χρονικὴ περιέχουσα τὴν ἱστορίαν τῆς Βυζαντίδος, τ. 3ος
Σπυρίδων Παπαδόπουλος
Ιωάννης Στάνος
Βενετία 1767
τόμος 3ος, σ. 454, 23 χ 17.5 cm
-
Δημητρίου Θεοδοσίου
ελληνικά

Βίβλος Χρονικὴ περιέχουσα τὴν ἱστορίαν τῆς Βυζαντίδος. Μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ εἰς τὸ Κοινὸν ἡμέτερον Ἰδίωμα, παρὰ Ἰωάννου Στάνου, τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Νῦν δὲ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα, καὶ ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα παρὰ τοῦ ἱεροδιακόνου Σπυρίδωνος τοῦ Παπαδοπούλου. Τόμος τρίτος. Ἑνετίησι, ᾳψξζ΄. 1767. Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm