Νεόφυτος Δούκας
Ξυνωρὶς ἤτοι Φυσικὴ καὶ Μεταφυσική
-
-
Αίγινα 1834
1 τόμος, σ. 383, 21 x 14 cm
-
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Ξυνωρὶς ἤτοι Φυσικὴ καὶ Μεταφυσικὴ. Ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα. Ἐν Αἰγίνῃ ἐκ τῆς τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλᾶ. 1834.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm