-
Λογικῆς ἐπιτομῆς, κατὰ τὸ Σύστημα τῶν Ἐμπειριστῶν
-
-
-
σ. 163, 21.5 x 16 cm
-
-
ελληνικά

Λογικῆς ἐπιτομῆς, κατὰ τὸ Σύστημα τῶν Ἐμπειριστῶν. Μέρος θεωρητικόν εἴτουν Ἰδεολογία καὶ Ψυχολογία. Περὶ τῶν Σωμάτων.