-
Περὶ Συστήματος τοῦ Παντὸς
Ευγένιος Βούλγαρης
-
Βιέννη 1805
1 τόμος, σ. 146 και παροράματα, 17 χ 22.5 cm
Αυτάδελφοι Ζωσιμάδες
Βενδώτη
ελληνικά

Περὶ Συστήματος τοῦ Παντὸς, ἐπίτομος ἔκθεσις σαφῶς ὡς οἶόν τε ἐκ διαφόρων Φιλοσόφων ἐρανισθεῖσα ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κυρίου Ευγενίου Βουλγάρεως, τύποις ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τῆς Αὐταδελφότητος τῶν Κυρίων Ζωσιμάδων, ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Τυπογραφίᾳ Γεωργίου Βενδώτη 1805.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm