Νεόφυτος Βάμβας
Στοιχεῖα τῆς φιλοσοφικῆς ἠθικῆς
-
-
Βενετία 1818
1 τόμος, σ. 350, 16.5 x 11.5 cm
-
Νικολάου Γλυκή
ελληνικά

Στοιχεῖα τῆς φιλοσοφικῆς ἠθικῆς ὑπὸ Νεοφύτου Βάμβα συνταχθέντα διὰ τὴν φιλομαθὴ νεότητα τῶν Γραικῶν. Ἑνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων 1818.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm