Ζιλβλά Σαντιλάν
Ἱστορία τοῦ Ζιλβλᾶ Σαντιλάν
Μανουὴλ Σεργιάδης
Μανουὴλ Σεργιάδης
Βουκουρέστι 1837
τόμος 4ος, σ. 412.
-
Ηλιάδου καὶ Χρηστίδων
ελληνικά

Ἱστορία τοῦ Ζιλβλᾶ Σαντιλάν. Παραφρασθεῖσα ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ εἰς τὴν Καθομιλουμένην παρὰ Μανουὴλ Σεργιάδου τοῦ Καμηνάρη παροὗ καὶ ἐξεδόθη εἰς Τόμους Ἕξ. Τόμος τέταρτος. Ἐν Βουκουρεστίῳ 1837. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Ἡλιάδου καὶ Χρηστίδων.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm