Κορνήλιος Νέπως
Βίοι τῶν ἐξόχων ἡγεμόνων
-
Σπυρίδων Βλαντής
Βενετία 1810
1 τόμος, σ. 367, 17.5 χ 11 cm
-
Πάνου Θεοδοσίου
ελληνικά

Κορνηλίου Νέπωτος Βίοι τῶν ἐξόχων ἡγεμόνων μεταγλωττισθέντες ἐκ τῆς Λατινίδος φωνῆς παρὰ Σπυρίδωνος Βλαντῆ μετὰ σημειώσεων τινῶν αναγκαίων. Ἔκδοσις Β΄. Ἐν Βενετίᾳ Παρὰ Πάνῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων 1810.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm