-
Ἡ Βίβλος τῶν Ἱερῶν Ὕμνων
-
-
Βενετία 1804
1 τόμος, σ. 188, 20.5 χ 13 cm
-
Νικολάου Γλυκή
ελληνικά

Ἡ Βίβλος τῶν Ἱερῶν Ὕμνων κοινῶς λεγομένων Ψαλμῶν, νεωστὶ μεταφρασθεῖσα ἐκ τῆς Ἑβραΐδος εὶς τὴν τῶν ἡμετέρων Ἑλλήνων διάλκετον. Εἰς αὐτὴν προσετέθησαν αἱ ὑποθέσεις ἑκάστου Ψαλμοῦ ἔτι δὲ καὶ ὀλίγαι τινὲς σημειώσεις. Ἐν Βενετίᾳ 1804. Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con regia approvazione.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm