Γαληνός
Περὶ κράσεων βιβλία τρία/ De temperamentis libri tres
-
-
Βασιλεία 1538
1 τόμος, σ. 404, 16 χ 10 cm
-
-
λατινικά - ελληνικά

Γαληνοῦ περὶ κράσεων βιβλία τρία. Τοῦ αὐτοῦ περὶ ἀνωμάλου δυσκρασίας. Ἱπποκράτους ὅρκου. Galeni de temperamentis libri tres. Eiusdem De Inaequali intemperie libellus. Cum his Hippocratis iuramentum. Adiecimus eorundem libellorum Latinam quoq; versionem: in praedictos Galeni libellos Introductionem. Basileae M. D. XXXVIII.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm