Θουκυδίδης
Περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου τ. 8ος
Νεόφυτος Δούκας
Νεόφυτος Δούκας
Βιέννη 1806
τόμος 8ος, σ. 267, 20 χ 13 cm
-
Ιοάννα Σχραιμβλ
ελληνικά

Θουκυδίδου Ὀλόρου περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου Βιβλία ὀκτώ μεταφρασθέντα σχολιασθέντα τε καὶ ἐκδοθέντα τύποις παρὰ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμου δέκα. Τόμος ὄγδοος. Ἐν Βιέννῃ παρὰ Ιοάννα Σχραιμβλ. 1806.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm