Θουκυδίδης
Περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου τ. 7ος
Νεόφυτος Δούκας
Νεόφυτος Δούκας
Βιέννη 1806
τόμος 7ος, σ. 215, 20 χ 13 cm
-
Γεωργίου Βενδώτη
ελληνικά

Θουκυδίδου Ὀλόρου περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου Βιβλία ὀκτώ μεταφρασθέντα σχολιασθέντα τε καὶ ἐκδοθέντα τύποις παρὰ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμου δέκα. Τόμος ἕβδομος. Ἐν Βιέννῃ παρὰ Γεωργίῳ Βενδώτη. 1806.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm