Θουκυδίδης
Περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου τ. 5ος
Νεόφυτος Δούκας
Νεόφυτος Δούκας
Βιέννη 1805
τόμος 5ος, σ. 223, 20 χ 13 cm
-
Γεωργίου Βενδώτη
ελληνικά

Θουκυδίδου Ὀλόρου περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου Βιβλία ὀκτώ μεταφρασθέντα σχολιασθέντα τε καὶ ἐκδοθέντα τύποις παρὰ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμου δέκα. Τόμος πέμπτος. Ἐν Βιέννῃ παρὰ Γεωργίῳ Βενδώτη. 1805.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm