Θουκυδίδης
Περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου τ. 4ος
Νεόφυτος Δούκας
Νεόφυτος Δούκας
Βιέννη 1805
τόμος 4ος, σ. 305, 20 χ 13 cm
-
Ιοάννα Σχραιμβλ
ελληνικά

Θουκυδίδου Ὀλόρου περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου Βιβλία ὀκτώ μεταφρασθέντα σχολιασθέντα τε καὶ ἐκδοθέντα τύποις παρὰ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμου δέκα. Τόμος τέταρτος. Ἐν Βιέννῃ παρὰ Ιοάννα Σχραιμβλ. 1805.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm