Θουκυδίδης
Περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου τ. 3ος
Νεόφυτος Δούκας
Νεόφυτος Δούκας
Βιέννη 1805
τόμος 3ος, σ. 251, 20 χ 13 cm
-
Ιοάννα Σχραιμβλ
ελληνικά

Θουκυδίδου Ὀλόρου περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου Βιβλία ὀκτώ μεταφρασθέντα σχολιασθέντα τε καὶ ἐκδοθέντα τύποις παρὰ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμου δέκα. Τόμος τρίτος. Ἐν Βιέννῃ παρὰ Ιοάννα Σχραιμβλ. 1805.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm