Θουκυδίδης
Περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου τ. 2ος
Νεόφυτος Δούκας
Νεόφυτος Δούκας
Βιέννη 1805
τόμος 2ος, σ. 249, 20 χ 13 cm
-
Ιοάννα Σχραιμβλ
ελληνικά

Θουκυδίδου Ὀλόρου περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου Βιβλία ὀκτώ μεταφρασθέντα σχολιασθέντα τε καὶ ἐκδοθέντα τύποις παρὰ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμου δέκα. Τόμος δεύτερος. Ἐν Βιέννῃ παρὰ Ιοάννα Σχραιμβλ. 1805.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm