Θουκυδίδης
Περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου τ. 1ος
Νεόφυτος Δούκας
Νεόφυτος Δούκας
Βιέννη 1805
τόμος 1ος, σ. 329, 20 χ 13 cm
-
Ιοάννα Σγραιμβλ
ελληνικά

Θουκυδίδου Ὀλόρου περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου Βιβλία ὀκτώ μεταφρασθέντα σχολιασθέντα τε καὶ ἐκδοθέντα τύποις παρὰ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμου δέκα. Τόμος πρῶτος. Ἐν Βιέννῃ παρὰ Ιοάννα Σγραιμβλ. 1805.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm