Πολύβιος
Historiarum (Polybii), v. III
-
-
Λειψία 1816
τόμος 3ος, σ. 386, 12.5 χ 8.5 cm
-
Caroli Tauchnitzii
ελληνικά - λατινικά

Polybii Historiarum quae supersunt. Ad fidem optimorum librorum edita. Tomus III. Lipsiae sumtibus et typis Caroli Tauchnitzii 1816.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm