Ηρόδοτος
Historiarum Libri IX (Herodoti), v. I
-
-
Λειψία 1815
τόμος 1ος, σ. 574, 12.5 χ 8.5 cm
-
Caroli Tauchnitzii
ελληνικά - λατινικά

Herodoti Halicarnassei Historiarum Libri IX. Αd fidem optimorum librorum editi. Τomus I. Lipsiae sumtibus et typis Caroli Tauchnitzii 1815.