Αριστοφάνης
Comoediae (Aristophanis), v. II
-
-
Λειψία 1812
τόμος 2ος, σ. 348, 11 x 7.5 cm
-
Carolus Tauchnitz
ελληνικά - λατινικά

Aristophanis Comoediae. Αd optimorum librorum fidem accurate editae. Τomus IΙ. Lipsiae excudit Carolus Tauchnitz 1812.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm