Αριστοφάνης, τ. 1ος
Αριστοφάνης
Νεόφυτος Δούκας
Νεόφυτος Δούκας
Αθήνα 1845
τόμος 1ος, σ. 247, 21.5 x 16 cm
-
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Ἀριστοφάνης. Σχολιασθεὶς τε, καὶ ἐκδοθεὶς ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμους τρεῖς. Τόμος πρῶτος. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τῆς τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλᾶ 1845.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm