Ευριπίδης
Tragoediae (Evripidis)
Samuel Musgrave
-
Λειψία 1811
1 τόμος, σ. 296, 11 x 7.5 cm
-
Caroli Tauchnitzii
ελληνικά - λατινικά

Evripidis Iphigenia Tavrica, Rhesus, Troades, Bacchae, Cyclops, e recensione Sam. Musgravii passim reficta. Lipsiae sumtibus et typis Caroli Tauchnitzii 1811.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm