Σοφοκλής
Σοφοκλής παραφρασθείς
Νεόφυτος Δούκας
Νεόφυτος Δούκας
Αίγινα 1834
τόμος 2ος, σ. 412, 21.5 x 15 cm
-
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Σοφοκλής. Παραφρασθεὶς, Σχολιασθεὶς τε, καὶ ἐκδοθεὶς ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμους δύο. Τόμος δεύτερος. Ἐν Αἰγίνῃ ἐκ τῆς τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλᾶ 1834.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm