Όμηρος
Ἰλιὰς καὶ Βατραχομυομαχία μετὰ παλαιᾶς παραφράσεως, τ. Β΄
Νικόλαος Θησεύς
Θεόδωρος Γαζής
Φλωρεντία 1812
τόμος 2ος, σ. ?, 20 χ 13 cm
-
Νικολάου Κάρλη
ελληνικά

Ὀμήρου Ἰλιὰς μετὰ παλαιᾶς παραφράσεως ἐξ ἰδιοχείρου τοῦ Θεοδώρου Γαζῆ, νῦν δὲ πρῶτον τύποις ἐκδοθείσης, ᾗ προστίθεται καὶ Βατραχομυομαχία σὺν τῇ ἰδίᾳ παραφράσει ἐκδιδομένῃ τὸ δεύτερον. Παρὰ Νικολάου Θησέως τοῦ ἐκ τῆς Κύπρου. Τόμος Β΄. Ἐν Φλωρεντίᾳ ἐκ τῆς τυπογραφίας Νικολάου Κάρλη ᾳωιβ.