Όμηρος
Ἰλιὰς καὶ Βατραχομυομαχία μετὰ παλαιᾶς παραφράσεως, τ. Α΄
Νικόλαος Θησεύς
Θεόδωρος Γαζής
Φλωρεντία 1811
τόμος 1ος, σ. 282, 13 χ 20 cm
-
Νικολάου Κάρλη
ελληνικά

Ὀμήρου Ἰλιὰς μετὰ παλαιᾶς παραφράσεως ἐξ ἰδιοχείρου τοῦ Θεοδώρου Γαζῆ, νῦν δὲ πρῶτον τύποις ἐκδοθείσης, ᾗ προστίθεται καὶ Βατραχομυομαχία σὺν τῇ ἰδίᾳ παραφράσει ἐκδιδομένῃ τὸ δεύτερον. Παρὰ Νικολάου Θησέως τοῦ ἐκ τῆς Κύπρου. Τόμος Α΄. Ἐν Φλωρεντίᾳ ἐκ τῆς τυπογραφίας Νικολάου Κάρλη ᾳωια.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm