Όμηρος
Odyssea
Ricardus Porson
-
Λειψία 1810
τόμος 3ος, σ. 188, 11 x 7.5 cm
-
Caroli Tauchnitzii
λατινικά - ελληνικά

Homeri Odyssea. Graece. Τomus III. Continens var. lect. e cod. harl et notas Ricardi Porsoni. Lipsiae sumtibus et typis Caroli Tauchnitzii. 1810.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm