Όμηρος
Ὀδύσσεια, τόμος πέμπτος
Νεόφυτος Δούκας
Νεόφυτος Δούκας
Αίγινα 1835
τόμος 5ος, σ. 352, 21 x 13 cm
-
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Ὅμηρος. Παραφρασθεὶς, Σχολιασθεὶς τε, καὶ ἐκδοθεὶς ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμους ἕξ. Ὀδύσσειας τόμος πέμπτος. Ἐν Αἰγίνῃ ἐκ τῆς τυπογραφείας Ανδρέου Κορομηλᾶ 1835.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm