Πλούταρχος
Vitae parallelae, v. II
Godofredus Henricus Schaefer
-
Λειψία 1812
τόμος 2ος, σ. 304, 12.5 χ 8.5 cm
-
Caroli Tauchnitzii
ελληνικά - λατινικά

Plutarchii vitae parallelae. Ad optimorum librorum fidem edidit, Godofredus Henricus Schaefer. Tomus II. Lipsiae sumtibus et typis Caroli Tauchnitzii. 1812.