Δημοσθένης
Orationes (Demosthenis), vol. III
Gulielmus Dindorf
-
Λειψία 1867
τόμος 2ος, σ. 445, 17 x 11 cm
-
B. G. Teubner
ελληνικά - λατινικά

Demosthenis Orationes ex recensione Guilielmi Dindorfii. Vol III. Orationes XLI – LXI.  Prooemia, Epistolae, Index Historicus. Editio tertia correctior. Lipsiae sumptibus et typis B. G. Teubneri. MDCCCLXVII.