Δημοσθένης
Orationes (Demosthenis), vol. II
Gulielmus Dindorf
-
Λειψία 1859
τόμος 2ος, σ. 492, 17 x 11 cm
-
B. G. Teubner
ελληνικά - λατινικά

Demosthenis Orationes ex recensione Guilielmi Dindorfii. Vol II. Orationes XX – XL. Editio tertia correctior. Lipsiae sumptibus et typis B. G. Teubneri MDCCCLIX.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm