Δημοσθένης
Opera (Demosthenis), v. II
-
-
Λειψία 1812
τόμος 2ος, σ. 302, 12.5 χ 8.5 cm
-
Caroli Tauchnitzii
ελληνικά - λατινικά

Demosthenis Opera. Αd optimorum librorum fidem accurate edita. Tomus II.  Lipsiae excudit Carolus Tauchnitz. 1812.