Δημοσθένης
Opera (Demosthenis), v. I
-
-
Λειψία 1812
τόμος 1ος, σ. 354, 12.5 χ 8.5 cm
-
Caroli Tauchnitzii
ελληνικά - λατινικά

Demosthenis Opera. Αd optimorum librorum fidem accurate edita. Tomus I. Lipsiae excudit Carolus Tauchnitz. 1812.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm