Αττικοί Ρήτορες
Λόγοι , τ. 10ος
Νεόφυτος Δούκας
-
Βιέννη 1813
τόμος 10ος, σ. 360, 20.5 χ 12.5 cm
-
-
ελληνικά

Λόγοι τῶν Αττικῶν Ῥητόρων ἐν οἷς προσετέθησαν καὶ ἡ Ἑρμηνεία τοῦ Οὐλπιανοῦ εἰς Δημοσθένην, καὶ Ἀρποκρατίωνος τὸ Λεξικόν. Ἐπεξεργασθέντες δὲ καὶ ἐκδοθέντες. ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμους δέκα. Ισαίος, Αντιφών, Λεσβώναξ, Ηρώδης, Αντισθένης, Αλκιδάμας, Γοργίας. Τόμος δέκατος. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας 1813.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm