Ιωάννης Χρυσόστομος
Eclogae
Christianus Fridericus de Matthaei
-
Μόσχα - Λειψία 1807
1 τόμος, σ. 493, 20 χ 12 cm
-
Breitkopf et Haertel
λατινικά - ελληνικά

Novae ex Ioanne Chrysostomo Eclogae LII. Graece ex recensione Montefalconi et cum eius, sauilii, aliorumque animadversionibus denuo accesserunt variae lectiones aliarum editionum, emendations textus, commentarius et index vocabulorum studio Christiani Friderici de Matthaei. Mosquae apud editorem et Lipsiae in officina Breitkopfii et Haertelii 1807.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm