Νεόφυτος Δούκας
Σοφιστής
-
-
Αίγινα 1835
τόμος 1ος, σ. 336, 21 x 13 cm
-
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Σοφιστής. Ἤτοι διάλογοι ἠθικοὶ, καὶ λόγοι συμβουλευτικοὶ, δικανικοὶ, καὶ πανηγυρικοί. Κατὰ τινὰς περιστάσεις. Συντεθέντα ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμου δύο. Τόμος πρῶτος. Ἐν Αἰγίνῃ ἐκ τῆς τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλᾶ 1835.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm