Μιχαήλ Περδικάρης
Προδιοίκησις εἰς τὸν Ἑρμῆλον ἤ Δημοκριθηράκλειτον
-
-
[Βιέννη] 1817
1 τόμος, σ. 152, 10 χ 16 cm
-
-
ελληνικά

Προδιοίκησις εἰς τὸν Ἑρμῆλον ἤ Δημοκριθηράκλειτον Μιχαήλου τοῦ Περδικάρι ἰατροῦ περιέχουσα τὴν Ἀπολογίαν τοῦ Ποιητοῦ, τὴν Ἀλληγορίαν τοῦ Ποιήματος καὶ τὴν Εἴδησιν διὰ τὴν ἄτακτον ἔκδοσιν τοῦ Ἑρμήλου. 1817.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm