Γρηγόριος Ζαλικόγλου
Dictionnaire François-Grec / Λεξικὸν τῆς Γαλλικῆς γλώσσης
-
-
Παρίσι 1809
1 τόμος, σ. 376, 20.5 x 12 cm
-
Ι. Μ. Εβεράρτου
γαλλικά - ελληνικά

Dictionnaire François-Grec. Λεξικὸν τῆς Γαλλικῆς γλώσσης, παρὰ Γρηγορίου Γ. Ζαλικόγλου Θεσσαλονικέως. Ἐν Παρισίοις παρὰ τυπογράφῳ, Ι. Μ. Εβεράρτῳ 1809.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm